แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - igoodgee

หน้า: [1]
1
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลผู้ป่วยพักฟื้น สถานดูแลผู้สูงอายุ

 
บ้านอุ่นใจรัก  จะให้การดูแลผู้สูงอายุทุกท่านเปรียบเสมือนญาติ  อยู่ในบ้านที่อบอุ่นไปด้วยความรัก  ความเข้าใจในความเป็นผู้สูงอายุ  ญาติสามารถไว้วางใจในการดูแลผู้สูงอายุได้  บ้านอุ่นใจรักของเราเป็นบ้านเกาหลีให้บรรยากาศสไตส์รีสอร์ทเพื่อเพิ่มความผ่อนคลายให้กับร่างกายและจิตใจ  สถานที่มีความกว้างขวางมีพื้นที่ในการกายภาพบำบัดและออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ ให้บริการตลอด  24 ชั่วโมง โดยมีทั้งแบบห้องรวม ห้องพิเศษคู่ และห้องพิเศษเดี่ยว
ผู้สูงอายุทุกท่านจะได้รับการดูแลจากทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย ทีมแพทย์ผู้ชำนาญงานด้านผู้สูงอายุ พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ นักกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก(ฝังเข็ม) รวมทั้งผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่มีประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรม
การบริการของเราจะมุ่งเน้นการดูแลแบบองค์รวม คือการดูแลทั้งทางกาย จิตใจ และสังคม ผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการจะได้รับการประเมิน โดยใช้แบบประเมินผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ประกอบด้วย ความสามารถและการทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ สุขภาพทางกาย สุขภาพทางอารมณ์ ภาวะโภชนาการ เพื่อนำไปสู่การวางแผนในการดูแลเพื่อฟื้นฟูสภาพและเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

tag:  บ้านดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลผู้สูงอายุ  เนอสซิ่งโฮม 

หน้า: [1]